ПОКАНА

 

Публикувано: 2020-03-09 07:41:55

П О К А Н А ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА НЧ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ -1919" Настоятелството на Народно читалище „Пенчо Славейков кв.Малашевци -1919“ град София Ви кани на 28 март 2020г. (събота) от 10.00 часа в зала „Славейков“ (втори етаж на читалището) на ОБЩО СЪБРАНИЕ с дневен ред: 1. Отчет за дейността на читалището за 2019г. 2. Годишен финансов отчет за 2019г. 3. Бюджет на читалището за 2020г. 4. Разни. Като член на читалището присъствието Ви е необходимо!

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Публикувано: 2019-11-14 09:58:54

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ КВ.МАЛАШЕВЦИ -1919“ П О К А Н А Настоятелството на Народно читалище „Пенчо Славейков кв.Малашевци -1919“ град София кани всички свои членове на 30 ноември 2019г. (събота) от 10.30 часа в зала „Славейков“ (втори етаж на читалището) на ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ с дневен ред: 1. Доклад на настоятелството за дейността на читалището за периода ноември 2016-ноември 2019г. 2. Доклад на проверителната комисия за същия период. 3. План за работата на читалището за 2020г. 4. Избор на председател, настоятелство и проверителна комисия.

 

 

Английска езикова школа-програма 2019/2020г

 

Публикувано: 2019-09-05 06:22:40

На родителската среща ще се запознаете с учебния процес, учебниците с които ще работят Вашите деца, както и с други въпроси, които ви вълнуват.